.P A R T ‌ S E P E H R ‌ A R I A ‌ co

روغن‌های تبرید صنعتی

اهمیت استفاده از روغن مناسب در سیستم‌های بودتی:

  • روانکاوی قطعات متحرک کمپرسور
  • خنک‌سازی نقاط داغ کمپرسور که با گاز دیسشارژ در ارتباط هستند
  • افزایش طول عمر قطعات کمپرسور مانند روتورها، یاتاقان‌ها، شفت سیل، میل لنگ، سیلندر و پیستون‌ها، سیستم‌های کنترل ظرفیت کمپرسور و…
  • کاهش میزان صدا و لرزش کمپرسور
  • جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی قطعات کمپرسور